Veškeré využití Chlordioxidu (Oxidu chloričitého)

Chlordioxid (Oxid chloričitý) se využívá v různých oblastech našeho života a běžně se s ním setkáváme například při úpravě vody, v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, hotelech, při produkci zeleniny ale také v samotném potravinářském průmyslu.

Úprava vody na komunálních úpravnách a čistírnách vod

 • dezinfekce pitné vody
 • dezinfekce odpadních vod

Hotely, nemocnice, domovy důchodců, sportovní střediska, atd.

 • vymýcení legionel z rozvodů studené a teplé vody
 • dezinfekce vody ve ventilačních systémech chladících věží

Potravinářství a výroba nápojů

 • dezinfekce vody potřebné v procesu zpracování potravin
 • dezinfekci procesních vod pro mytí lahví, pro oplachy a pastery
 • bělení mouky
 • studené sterilní plnění
 • dezinfekce CIP
 • úprava kondenzátní vody v mlékárnách
 • dezinfekce prací a oplachové vody zeleniny, ryb, drůbeže

Produkce zeleniny a květin

 • pro dezinfekci závlahových vod

Průmysl

 • úprava vody chladících systémů
 • eliminace legionel v chladících systémech
 • dezinfekce procesních vod
 • odbourávání pachových látek v pračkách vzduchu
 • likvidace slizovitých nárůstů v papírenském průmyslu

Komentáře nejsou povoleny.